About us


88425bdb-906a-43bb-ba13-d30e019080b0

  • Post- och telestyrelsen

  • Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikations­tjänster.

  •  http://pts.se/sv/
  •  pts@pts.se
  •  08-678 55 00